Protetik

Protetik (tandersättning)

Behandlingen omfattar ersättning för saknade tänder och vävnader med fasta och/eller avtagbara proteser , kronor och broar samt implantat.

Vi diagnostiserar, terapiplanerar och behandlar dig precis efter dina behov.

Det är oerhört viktigt för oss att du som patient är införstådd i behandlingsplanen och känner dig nöjd med behandlingsresultatet.